BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Ông Nguyễn Đăng Quang

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Phúc Hậu

Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty

Ông Phùng Tuấn Sơn

Phó Giám đốc Công ty

Ông Trần Văn Bích

Phó Giám đốc Công ty

pham_cong_can

Ông Phạm Công Cần

Phó Giám đốc Công ty

0/5 (0 Reviews)