BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Ông Nguyễn Đăng Quang

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bà Bùi Thị Minh Chiên

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Phúc Hậu

Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty

Ông Phùng Tuấn Sơn

Phó Giám đốc Công ty

Ông Trần Văn Bích

Phó Giám đốc Công ty

0/5 (0 Reviews)