BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Ông Nguyễn Đăng Quang

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Phúc Hậu

Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty

Ông Phùng Tuấn Sơn

Phó Giám đốc Công ty

Ông Trần Văn Bích

Phó Giám đốc Công ty

Ông Phạm Công Cần

Phó Giám đốc Công ty

0/5 (0 Reviews)