icon icon

Chính sách bảo mật

1. Những nguyên tắc bảo mật của PSA

PSA luôn hiểu rằng khi truy cập và sử dụng website của PSA, Quý khách luôn quan tâm và cân nhắc vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi truy cập vào trang Web. PSA sẽ thực hiện việc bảo mật các thông tin cá nhân của Quý khách với sự tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và nỗ lực cao nhất.

PSA không tiết lộ thông tin của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trừ khi đã có thông báo và nhận được đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định của pháp luật.

Tại những trường hợp cụ thể, PSA có thể phải cung cấp thông tin của Quý khách cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, PSA bảo đảm việc cung cấp đó được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thu thập thông tin

Việc truy cập trang web này của Quý khách có thể được ghi nhận lại cho mục đích phân tích dữ liệu truy cập trang web và mô hình sử dụng phổ biến. Thông qua việc thu thập các thông tin về việc truy cập website này, chúng tôi mong muốn cung cấp dịch vụ tốt hơn và gần gũi hơn tới khách hàng và hoạt động hiệu quả hơn. Có các loại thông tin sau:

Thông tin Quý khách cung cấp: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà Quý khách tự nguyện cung cấp khi liên hệ với PSA. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác.

Thông tin tự động thu thập: Khi Quý khách truy cập trang web, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về thiết bị và hoạt động. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành, thời gian dành cho trang web (không bao gồm thông tin cá nhân).

Cookies và các công nghệ theo dõi khác: Chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi. Cookie được sử dụng để giúp người dùng điều hướng trang web hiệu quả hơn và thực hiện các chứng năng nhất định, cũng như cung cấp thông tin đến chủ sở hữu trang web. Tuy nhiên, thông tin được ghi lại không bao gồm bất kỳ thông tin nào xác định cá nhân, chẳng hạn như tên của người xem hoặc địa chỉ email.

3. Phương thức bảo mật

PSA sẽ thực hiện tất cả các phương thức bảo vệ an toàn và hợp lý nhất để bảo đảm thông tin của Quý khách và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.

4. Các trang web liên kết

Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người xem tại các trang web khác (doanh nghiệp hoặc cá nhân) thiết lập các liên kết từ trang web này. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của trang web được liên kết.

5. Thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Người truy cập chủ động kiểm tra các nội dung được cập nhật mỗi khi sử dụng trang web.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96