icon icon

Điều khoản & Điều kiện

1. Cam kết của người truy cập

Trang web “https://psa.vn/” là tài sản của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA). Việc truy cập trang web này đồng nghĩa với việc Quý khách đã hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý với các nội dung điều khoản và điều kiện bên dưới.

PSA có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện. Người truy cập chủ động kiểm tra các nội dung được cập nhật mỗi khi sử dụng trang web.

2. Quyền từ chối trách nhiệm

Người truy cập phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Website này. PSA không tuyên bố hoặc bảo đảm về độ chính xác, sự thích hợp cho một mục đích cụ thể nào đó hoặc sự không vi phạm của bất kỳ nội dung nào được công bố hoặc sẵn có trên Website này.

Máy chủ của Website này không chứa đựng virus hoặc các thành phần khác có thể nhiễm, làm hại hoặc gây hỏng máy tính của bạn hoặc các tài sản khác khi bạn truy cập vào Website qua trình duyệt, tải, hoặc sử dụng các tiện ích khác trên Website.

PSA có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của Website hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua Website bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. PSA không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại của bạn trong quá trình bạn truy cập Website, hoặc việc bạn không thể truy cập Website.

3. Miễn trừ trách nhiệm

Sử dụng website này đồng nghĩa với việc Quý khách tự chịu trách nhiệm cho mọi thông tin và kết quả thu được. PSA sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng thông tin trên website.

4. Bản quyền và thương hiệu

Bản quyền website này thuộc về PSA.

Logo PSA hay bất kỳ hình ảnh nào do PSA chụp đăng trên website thuộc sở hữu của PSA. Nghiêm cấm sao chép logo và các hình ảnh này mà không có thỏa thuận rõ ràng với PSA.

5. Sự gián đoạn

Trong khi chúng tôi cẩn trọng để đảm bảo rằng tiêu chuẩn của website này ở mức cao và duy trì tính liên tục của nó, Internet không phải lúc nào cũng là một phương thức ổn định và những lỗi, thiếu sót, gián đoạn dịch vụ và sự trì hoãn có thể xảy ra bất cứ khi nào. Do đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào vận hành liên tục website này (hay bất cứ phần riêng biệt nào của nó).

6. Vô hiệu

Trường hợp điều khoản và điều kiện nào của chúng tôi không thể thực thi (bao gồm cả điều khoản miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi), thì việc thực thi những phần khác trong điều khoản này vẫn không bị ảnh hưởng.

7. Liên kết

Trang web này có chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba mà PSA không kiểm soát được. PSA chỉ cung cấp các đường dẫn này để tối ưu thao tác người dùng và không chịu trách nhiệm về nội dung các trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc sử dụng trang web của bên thứ ba. Sự hiện diện của một liên kết đến một bên thứ ba không có nghĩa là PSA xác nhận trang web đó hoặc có hợp tác với chủ sở hữu trang web đó.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96