icon icon

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PSA năm 2012

Ngày 28/02/2012 tại Trụ sở Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA), tầng 15 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PSA năm 2012. Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua các báo cáo với sự nhất trí 100% gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty PSA, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty PSA năm 2011, Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011, Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty PSA năm 2012, Tờ trình về kế hoạch phương án phân chia lợi nhuận năm 2012, thông qua Danh sách chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 và mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và quỹ lương Giám đốc Công ty PSA năm 2012.

Năm 2011, Công ty PSA đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức. Trong năm 2012 tiếp theo, mặc dù được dự báo rất khó khăn do các chi phí đầu vào tăng cao, song với quyết tâm cao, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PSA năm 2012 với các chỉ số doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức ở mức cao.

Một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PSA năm 2012:

265

266

267

Bài và ảnh: Minh Tiến

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96