Cách thoát hiểm thông minh khi xảy ra cháy tại các chung cư ở Nhật Bản