icon icon

Những tiêu chí để phân loại nhà chung cư hiện nay

Phần lớn người dân hiện nay điều ở trung cư do giá đất và tiền xây nhà ở những thành phố lớn đều rất đắt đỏ so với tiền mua một căn nhà chung cư. Giống như những loại nhà khác, chung cư cũng phân thành những loại khác nhau. Vậy cụ thể chung cư phân thành mấy loại, những tiêu chuẩn nào để xếp hạng chung cư.

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc phân loại chung cư, nhưng sau quá trình thống kế, người ta tựu chung lại chung cư chia làm 4 tiêu chí đánh giá sau.

Trước tiên là tiêu chí về quy hoạch kiến trúc, sau đó là nhóm tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nhóm tiêu chí về chất lượng hoàn thiện và trang thiết bị gắn liền với nhà chung cư, nhóm tiêu chí về chất lượng dịch vụ quản lý sử dụng nhà chung cư. Dựa vào 4 tiêu chí trên, ta phân loại chung chưa ra làm 3 hạng đó à A, B và C

Chung cư hạng A : là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định và  đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí  theo quy định của phụ lục số 01 thông tư ban hành. Có thể thấy chung cư hạng A là chung cứ cao cấp nhất trong 3 loại. Chung cư hạng A đáp ứng được hơn 80% các tiêu chí của nhà nước đề ra về trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu của người ở và đầy đủ theo quy định, đảm bảo công tác về phòng cháy chữa cháy, chất lượng chung cư cao, có quản lý tòa nhà đảm bảo theo tiêu chuẩn đề ra.

Chung cư hạng B: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định và phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư ban hành. Như vậy để được xếp hạng chung cư hạng B, tòa nhà cần phải đáp ứng đầu đủ những yêu cầu để được phân loại và đạt được trên 80% những tiêu chí cơ bản. Tuy nhiên những tiêu chí này được hạ thấp hơn so với chung cư hạng A một bậc và được xếp vào loại khá.

Cuối cùng là chung cư hạng C: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này nhưng không đạt đủ tiêu chí để công nhận hạng A và hạng B theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. Như vậy chung cư hạng C là chung cư trung bình nhất, vẫn pải đáp ứng những tiêu chí để được xếp hạng nhưng không thể được loại A và B, tất cả những chung cư còn lại đó được xếp vào loại C.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96