icon icon

Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng nghị định để quản lý officetel

Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng nghị định về quản lý vận hành căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn thay cho hình thức thông tư như kế hoạch ban đầu.

Chủ nhân căn hộ officetel có thể vừa sử dụng làm văn phòng, vừa để ở

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng ban hành quy chế quản lý vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn – căn hộ văn phòng (officetel). Theo đó, quá trình nghiên cứu, xây dựng thông tư ban hành quy chế quản lý vận hành loại hình bất động sản này đang tồn tại năm khó khăn, vướng mắc.

Thứ nhất, về cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành, theo Bộ Xây dựng, hệ thống pháp luật hiện hành như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản; quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng chưa có khái niệm, quy định pháp lý về loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn officetel.

Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Xây dựng không có quy định về nội dung quản lý vận hành căn hộ văn phòng hoặc công trình xây dựng nói chung thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Do vậy, việc Bộ Xây dựng xây dựng thông tư ban hành quy chế quản lý vận hành officetel là chưa đủ cơ sở pháp lý.

Thứ hai, về lưu trú và quản lý lưu trú, loại hình công trình căn hộ văn phòng ngoài chức năng sử dụng làm văn phòng còn sử dụng để lưu trú ngắn hạn. Việc lưu trú này được hiểu là những người làm việc tại văn phòng đó có thể tạm trú tại căn hộ ngoài thời gian làm việc, khác với dạng văn phòng truyền thống chỉ sử dụng làm văn phòng làm việc.

Như vậy, việc lưu trú này là có điều kiện, do đó cần giới hạn về thời gian và phải có cơ chế quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng lợi dụng để sử dụng căn hộ văn phòng thành nhà ở, dẫn tới tình trạng gia tăng dân số, gây quá tải hệ thống hạ tầng đô thị.

Thứ ba, về thủ tục hành chính, hiện nay pháp luật về nhà ở mới chỉ có quy định về quản lý sử dụng nhà ở, trong đó có các tòa nhà hỗn hợp gồm căn hộ nhà ở và các công trình dịch vụ khác. Riêng đối với tòa nhà căn hộ văn phòng, không có căn hộ nhà ở thì chưa có quy định cụ thể.

Điều này dẫn đến việc ban hành quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng phải quy định cụ thể về mô hình quản lý (có cần thiết phải thành lập ban quản lý/ban quản trị đối với tòa nhà căn hộ văn phòng hay không? Nếu thành lập thì phải có các quy định cụ thể về trình tự thủ tục, thời gian, cơ quan giải quyết, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết).

Theo đó, quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng cần phải quy định về thủ tục hành chính. Trong khi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thông tư không được quy định thủ tục hành chính.

Thứ tư, về điều kiện đầu tư kinh doanh, việc quản lý vận hành công trình xây dựng đa năng, đa sở hữu, một tòa nhà căn hộ văn phòng có nhiều chủ sở hữu cần có một đơn vị quản lý vận hành có chức năng, điều kiện, đảm bảo năng lực thực hiện công tác quản lý vận hành, bảo trì công trình, đặc biệt là các phần diện tích sở hữu sử dụng chung.

Điều này dẫn đến phải quy định về điều kiện kinh doanh của đơn vị quản lý vận hành công trình. Trong khi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thông tư không được quy định điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ năm, về xử phạt vi phạm hành chính, cơ chế xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng chưa được quy định trong Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Theo quy định, việc quy định xử phạt thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Từ các khó khăn vướng mắc trên, Bộ Xây dựng cho rằng, việc ban hành quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng theo hình thức thông tư là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý.

Để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng cho phép bộ thực hiện theo hướng xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về quản lý vận hành loại hình căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Trên cơ sở ý kiến chấp thuận về mặt chủ trương xây dựng chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, lập hồ sơ xây dựng chính sách theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

theleader.vn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96