icon icon

Các tiêu chuẩn về hệ thống gas trung tâm

 

Gas (LPG) là loại nhiên thuộc nhóm nguy hiểm, dễ cháy nổ, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước gas mới bắt đầu được sử dụng lại tại thị trường Việt Nam, vào thời điểm này do lĩnh vực về gas còn mới nên Việt Nam chưa có một tiêu chuẩn chuyên ngành cho gas, lúc đó các đơn vị kinh doanh gas phải áp dụng các tiêu chuẩn của Mỹ (NFPA 58), Úc. Đến năm 1996, Việt Nam mới ban hành được các tiêu chuẩn chuyên ngành cho gas.

 

Các tiêu chuẩn Việt Nam về Gas (LPG)

STT

Tên văn bản

Nội dung & phạm vi áp dụng

Năm ban hành

Cơ quan ban hành

  ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH GAS  

 1

TCVN 5684

 An toàn cháy các công trình dầu mỏ-yêu cầu chung

 2003

 Bộ KHCN & Môi trường

 2

 QĐ36/2006/QĐ-BCN

 Qui chế kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

 2006

 Bộ Công nghiệp

   CỬA HÀNG ĐẠI LÝ KINH DOANH GAS  

 3

 TCVN 6223

 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng – yêu cầu chung về an toàn

 1996

 Bộ KHCN & Môi trường

   BẢO QUẢN – VẬN CHUYỂN GAS  

 4

 TCVN 6304

 Chai chứa khí đốt hóa lỏng yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển

 1997

 Bộ KHCN & Môi trường

 5

 TCVN 6484

 Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Xe bồn vận chuyển – Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng

 1999

 Bộ KHCN & Môi trường

   HỆ THỐNG CUNG CẤP GAS TẠI NƠI TIÊU THỤ  

 6

 TCVN 6486

 Khí đốt hóa lỏng – Tồn chứa dưới áp suất – Vị trí, thiết kế, dung lượng và lắp đặt

 1999

 Bộ KHCN & Môi trường

 7

 TCVN 7441

 Hệ thống cung cấp LPG tại nơi tiêu thụ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành

 2004

 Bộ KHCN & Môi trường

   TRẠM NẠP GAS CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

 8

 TCN 88:2005

 Trạm nạp nhiên liệu LPG cho các phương tiện giao thông đường bộ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành

 2005

 Bộ thương mại

   BÌNH GAS  

 9

 TCVN 6153

 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

 1996

 Bộ KHCN & Môi trường

 10

 TCVN 6154

 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, phương pháp thử

 1996

 Bộ KHCN & Môi trường

 11

 TCVN 6155

 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa

 1996

 Bộ KHCN & Môi trường

 12

 TCVN 6156

 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về tắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử

 1996

 Bộ KHCN & Môi trường

 13

 TCVN 6290 – ISO 10463

 Chai chứa khí – Chai chứa khí vĩnh cữu – kiểm tra tại thời điểm nạp khí

 1997

 Bộ KHCN & Môi trường

 14

 TCVN 6291 – ISO 448

 Chai chứa khí – Chai chứa khí dùng trong công nghiệp – Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

 1997

 Bộ KHCN & Môi trường

 15

 TCVN 6292 – ISO 4706

 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại

 1997

 Bộ KHCN & Môi trường

 16

 TCVN 6294 – ISO 14060

 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép cacbon hàn – kiểm tra & thử định kỳ

 1997

 Bộ KHCN & Môi trường

 17

 TCVN 6485

 Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích đến 150lít – Yêu cầu an toàn

 1999

 Bộ KHCN & Môi trường

Theo technogas.vn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96