icon icon

Đề xuất quy định lắp đặt thùng thư công cộng tại các khu đô thị, tòa nhà cao tầng

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về việc lắp đặt thùng thư công cộng, hộp thư tập trung tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.

Ảnh minh họa

Đối với việc lắp đặt thùng thư công cộng tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung, dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp được chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích gửi văn bản đề nghị chủ đầu tư, đơn vị quản lý các khu đô thị, khu dân cư tập trung về việc lắp đặt thùng thư công cộng để đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.
Trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp được chỉ định, chủ đầu tư, đơn vị quản lý các khu đô thị, khu dân cư tập trung bố trí địa điểm lắp đặt thùng thư công cộng.

Địa điểm lắp đặt thùng thư công cộng phải ở những vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận, thuận tiện cho việc gửi thư cơ bản của người dân và hoạt động thu gom thường xuyên của doanh nghiệp được chỉ định.

Doanh nghiệp được chỉ định có trách nhiệm lắp đặt, quản lý và khai thác thùng thư công cộng theo quy định của doanh nghiệp.

Về lắp đặt hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng, theo dự thảo, chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà chung cư, tòa nhà văn phòng có trách nhiệm bố trí, lắp đặt hộp thư tập trung thuận tiện cho việc phát thư, báo, tạp chí của doanh nghiệp bưu chính và việc nhận thư, báo, tạp chí của tổ chức, cá nhân trong nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.

Đồng thời quản lý, khai thác hộp thư tập trung phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của tổ chức, cá nhân trong nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.

 

VGP

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96