icon icon

Điều kiện để trở thành thành viên ban quản trị chung cư

Hiện nay, Chung cư đang bầu Ban quản trị tòa nhà và nếu đã giữ chức vụ tổ trưởng tổ dân phố thì có được phép đăng kí vào ban quản trị không ạ?

Theo quy định tại khoản 6 điều 3 Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi quy định tại điều 19 thông tư 02/2016/TT-BXD về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư thì để trở thành thành viên Ban quản trị nhà chung cư thì tổ chức, cá nhân phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó.
Trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu, nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư là đại diện chủ sở hữu và người đang sử dụng nhà chung cư.
Như vậy, theo quy định này, người đã giữ chức vụ tổ trưởng tổ dân phố chỉ được phép đăng ký vào ban quản trị chung cư nếu người đó là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó. Trong trường hợp đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà mà không phải là chủ sở hữu thì cần có sự ủy quyền tham dự từ chủ sở hữu căn hộ. Nếu không đáp ứng được các tiêu chí trên thì người giữ chức vụ tổ trưởng tổ dân phố sẽ không đủ điều kiện để tham gia vào ban quản trị chung cư.

vietnamnet.vn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96