icon icon

Hà Nội ban hành Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

Ngày 27-11, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND, về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, góp phần vào mục tiêu chung của cả nước phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng năng lượng tiêu thụ.

Giai đoạn 2020-2025, Hà Nội phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn, bao gồm: Khu vực sản xuất công nghiệp, khu vực thương nghiệp, quản lý và tiêu dùng…

Để triển khai có hiệu quả, kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chính.

Thứ nhất là, thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện…

Thứ hai là, thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông; áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, chiếu sáng, quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời…

Thứ ba là, thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình.

Thứ tư là, thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ.

Cuối cùng là, thực hiện tiết kiệm điện tại cơ sở sản xuất công nghiệp.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của các doanh nghiệp tham gia và các nguồn huy động hợp pháp khác của các cơ quan, đơn vị (nếu có).

Để thực hiện kế hoạch, thành phố giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và tổ chức liên quan thực hiện các nội dung về tiết kiệm điện và triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tư vấn kiểm toán năng lượng, đánh giá suất tiêu hao năng lượng, tập huấn và đào tạo cán bộ, hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng…

Hà Nội ban hành Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 – Hànộimới (hanoimoi.com.vn)

0/5 (0 Reviews)

0911.033.777
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon