icon icon

Những điểm mới trong Luật Nhà ở (sửa đổi)

(ANTV) – Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 28/11. Trong đó có nhiều điểm mới như: bãi bỏ điều kiện cư trú, quy định đối tượng thuê nhà ở xã hội thì không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập, không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư và siết chặt quy định về việc xây dựng chung cư mini là những điểm nổi bật trong Luật nhà ở sửa đổi lần này.

Các chuyên gia đánh giá Luật Nhà ở (sửa đổi) về tổng thể là phù hợp thực tiễn, bảo đảm được tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật. Đặc biệt, trong luật lần này đã có nhiều quy định nhằm tạo cơ chế thông thoáng hơn để xây dựng nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân.

Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua gồm 13 Chương và 198 Điều.

Về phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để bán, cho thuê mua, cho thuê (còn gọi là chung cư mini), Điều 57 Luật Nhà ở sửa đổi quy định rất chặt chẽ. Việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Điều 58 Luật Nhà ở (sửa đổi) không quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn, mà chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư đáp ứng đúng tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của các chủ sở hữu nhà chung cư.

Điều 78 quy định điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã bãi bỏ điều kiện cư trú; giao cho Chính phủ quy định điều kiện về thu nhập đối với đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội, hoặc quy định đối tượng thuê nhà ở xã hội thì không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập.

Luật nhà ở sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2025.

Nguồn: ANTV

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96