icon icon

Phí quản lý chung cư và phí bảo trì khác nhau như nào ?

Hiện nay mọi người thường vẫn quan niệm rằng các dịch vụ quản lý tại chung cư được vận hành, cung cấp bằng khoản phí bảo trì. Đây là một nhận định không chính xác về mặt pháp lý và có thể gây nhầm lẫn cũng như có thể dẫn đến các hành xử không đúng trong các tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư. Chúng ta cần tìm hiểu khái niệm để làm rõ 2 loại phí quản lý chung cư và bảo trì này qua bài phân tích dưới đây.

1. Phí quản lý chung cư là gì ?

Phí quản lý chung cư cần phải được hiểu là khoản phí để phục vụ cho hoạt động quản lý, vận hành nhà chung cư. Cụ thể, khoản 1 Điều 17 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng quy định “Kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung nhà chung cư bao gồm: (a) Chi phí cho doanh nghiệp vận hành nhà chung cư; điều khiển hoạt động của hệ thống trang thiết bị và nhân công thực hiện các dịch vụ cho nhà chung cư; các chi phí sử dụng năng lượng, nhiên liệu, vật liệu, duy tu bảo dưỡng thường xuyên và các chi phí khác để đảm bảo hoạt động của máy móc, thiết bị (như thang máy, máy bơm và máy móc, thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung trong nhà chung cư; (b) Chi phí phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị.phi-quan-ly-chung-cu

2. Phí bảo trì chung cư là gì ?

Phí bảo trì phải được hiểu là khoản phí dùng để phục vụ cho công tác bảo trì phần sở hữu chung theo quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư. Cụ thể, theo Điều 6 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư thì “Bảo trì nhà chung cư bao gồm việc duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa và sửa chữa lớn nhà chung cư nhằm duy trì chất lượng của nhà chung cư. Việc bảo trì được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng.”

phi-quan-ly-chung-cu

3. Sự khác nhau của hai loại phí

Phí quản lý chung cư Phí bảo trì chung cư
Định nghĩa Phục vụ cho hoạt động quản lý, vận hành nhà chung cư thường xuyên như thang máy, máy bơm và máy móc, thiết bị khác Phục vụ cho công tác bảo trì phần sở hữu chung theo quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư
Mức đóng góp Thỏa thuận 2% giá trị HĐ mua nhà

Như vậy, xét về nguyên tắc, phí quản lý vận hành chung cư và phí bảo trì chung cư là hai khoản phí hoàn toàn độc lập, được dùng cho các mục đích khác nhau.Trên thực tế, chủ đầu tư (khi Ban Quản trị chưa được thành lập) và BQT (sau khi được thành lập) sẽ phải lập ra 2 tài khoản khác nhau để quản lý 2 khoản phí nêu trên.

Mỗi tài khoản sẽ được quản lý theo các cơ chế đặc thù, chẳng hạn, Ban quản trị quản lý tài khoản kinh phí bảo trì với hình thức đồng chủ tài khoản (gồm Trưởng Ban quản trị và một thành viên do Ban quản trị cử ra) để quản lý và sử dụng khoản kinh phí này theo quy định của pháp luật về tài chính. Số tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ do gửi tiền tại ngân hàng phải được bổ sung vào kinh phí bảo trì.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96