icon icon

Quản lý chất thải nguy hại thế nào cho đúng

Chất thải nguy hại (CTNH) là những nguyên vật liệu, phế liệu tồn tại ở các dạng rắn, lỏng, khí …có khả năng gây nguy hiểm cho con người, động, thực vật có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cộng đồng, giống nòi và hệ lụy rất lớn. Nếu CTNH không được bảo quản đúng cách sẽ là thảm họa với môi trường.

Theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Thông tư 36/2015/TT-BTNMT: mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động phát sinh CTNH đều phải lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại nếu phát sinh khối lượng chất thải nguy hại trên 600 Kg/năm, trừ trường hợp chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm). Sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; thay đổi bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở (Nội dung được hướng dẫn tại các Sở, Phòng TNMT các tỉnh, thành phố, huyện).

Về quy trình quản lý CTNH tại doanh nghiệp tóm tắt như sau:

CTNH quytrinh

Trong 4 phân đoạn trên tùy theo nguồn thải, đặc điểm, quy mô doanh nghiệp để xây dựng kho lưu trữ CTNH để bảo đảm đúng tiêu chuẩn theo:

– Danh mục chất thải nguy hại và mã chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

– Các chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải nguy hại để lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp.

Về mức phạt mới quy định như sau: từ 60.000.000 đ (60 triệu) đến 2.000.000.000đ (2 tỷ) tùy theo mức độ vi phạm trong đó, ngoài ra còn phải đình chỉ hoạt động và chi phí khắc phục hậu quả do CTNH gây ra. Trong 7 quy định có việc chuyển giao, cho, bán CTNH cho các tổ chức cá nhân không có chức năng, không có giấy phép hoặc tự xử lý CTNH không đúng chức năng có mức phạt khá cao.

CTNH docQuy định thùng chứa CTNH

CTNH docCTNH de chayBiển cảnh báo CTNH

Theo khatoco.com

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96