icon icon

Vận hành nhà chung cư: Quản lý chặt chẽ, chống độc quyền, cát cứ

Các tòa nhà chung cư trong cùng cụm chung cư được quyền ký hợp đồng với 1 đơn vị quản lý vận hành riêng biệt. Đồng thời, các Sở Xây dựng địa phương phải công khai mọi thông tin của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên cổng thông tin điện tử của mình để người dân được quyền lựa chọn, ký hợp đồng trực tiếp.

Trong thời gian tới, quản lý, vận hành và khai thác nhà chung cư sẽ bị quản lý chặt chẽ, chống độc quyền và cát cứ.

Đây là một trong những nội dung mới và sửa đổi tại dự thảo Thông tư quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư vừa được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến các Bộ, ngành và giới chuyên gia để quản lý hoạt động chung cư thời gian tới tốt hơn.

Theo đó, Bộ Xây dựng sửa đổi Khoản 9, Điều 29 về quản lý vận hành nhà chung cư, quy định: quản lý, vận hành nhà chung cư phải được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư ký giữa đơn vị quản lý vận hành và Ban quản trị (BQT) tòa nhà.

dqQuản lý, khai thác và vận hành nhà chung cư sẽ bị quản lý chặt chẽ,
chống độc quyền và cát cứ trong thời gian tới

Dự thảo của Bộ Xây dựng khẳng định: Hợp đồng dịch vụ các bên ký kết phải đăng tải công khai họ tên người đại diện pháp luật, tên đơn vị quản lý, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của đơn vị quản lý, vận hành.

Nhằm chống việc bắt tay giữa chủ đầu tư, thành viên BQT (trong các thành viên BQT có đại diện chủ đầu tư dự án chung cư) với đơn vị vận hành, Bộ XD đề nghị các Sở Xây dựng có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý. Như vậy, trước khi ký kết hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư, thông qua Hội nghị nhà chung cư (gồm cư dân nhà chung cư), người dân có thể căn cứ các thông tin trên để lựa chọn các đơn vị vận hành tốt nhất, sau đó kiến nghị BQT ký hợp đồng vận hành với các đơn vị được lựa chọn.

Trên thực tế, hầu hết các chung cư vẫn duy trì hoạt động quản lý vận hành các hạng mục như: vận hành thang máy, dịch vụ viễn thông, điện, cấp nước, bán lẻ, dịch vụ vệ sinh môi trường, an ninh,… tách rời với hoạt động quản lý chung. Nhưng không ít các tòa nhà chung cư đang được chỉ định đơn vị vận hành bởi các chủ đầu tư dự án. Điều này khiến chi phí dịch vụ tăng cao và người dân chung cư không có sự lựa chọn khác.

Ngoài ra, không ít các nhà chung cư, mặc dù người dân đã ở đủ, về nguyên tắc phải thành lập BQT để có tính pháp lý, bảo đảm quyền và lợi ích của cư dân, nhưng nhiều chủ đầu tư hiện cố tình chưa xác lập với địa phương về việc thành lập BQT.

Để chống việc độc quyền trong cung cấp các dịch vụ quản lý, vận hành, Bộ Xây Dựng quy định rõ: Mỗi tòa nhà chung cư chỉ có 1 đơn vị quản lý vận hành, mỗi cụm chung cư có 1 hoặc đối với cụm nhà chung cư thì có thể có một đơn vị quản lý vận hành hoặc mỗi tòa nhà trong cụm có 1 đơn vị quản lý vận hành riêng theo quyết định của Hội nghị cụm nhà chung cư.

Theo dự thảo, mỗi tòa nhà chung cư (khối độc lập) thì số lượng thành viên BQT tối thiểu là 3 thành viên. Nếu một tòa nhà có từ 2 khối nhà trở lên và có chung khối đế nổi thì mỗi khối nhà có 1 thành viên trong BQT.

Đối với cụm nhà chung cư, tối thiểu phải có 6 thành viên BQT, trong đó mỗi tòa nhà trong cụm nhà chung cư phải có tối thiểu một thành viên BQT. Thực chất, việc duy trì các thành viên ban quản trị nhằm đại diện cho tiếng nói, trách nhiệm và nguyện vọng của các cư dân sống trong khu dân cư.

Bộ Xây Dựng nhấn mạnh, khi tòa nhà chung cư được đưa vào sử dụng, các chủ đầu tư có trách nhiệm lập Hội nghị nhà chung cư để thống nhất lập BQT lâm thời, rồi đăng ký với cơ quan chức năng cấp xã, phường hoặc Sở Xây dựng để thống nhất quản lý. Cụ thể, trách nhiệm lập BQT thuộc về đơn vị chủ đầu tư dự án.

Theo batdongsan.com.vn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96