icon icon

ĐẢNG BỘ PSA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 14/5/2020, tại Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Đảng bộ PSA đã tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐẢNG BỘ PSA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025
ĐẢNG BỘ PSA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang – Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Nội dung các báo cáo đã nêu bật vai trò của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đối với mọi mặt hoạt động của Công ty PSA, nhất là vai trò của Đảng trong việc định hướng hoạt động kinh doanh, công tác cán bộ cũng như việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

ĐẢNG BỘ PSA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025
ĐẢNG BỘ PSA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025
ĐẢNG BỘ PSA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025
ĐẢNG BỘ PSA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025
ĐẢNG BỘ PSA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025
ĐẢNG BỘ PSA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tuân thủ các nguyên tắc, các quy định của Điều lệ Đảng, Đại hội đã bầu được BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên là các nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn như Đề án nhân sự đã được đảng bộ cấp trên phê duyệt.

ĐẢNG BỘ PSA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025
ĐẢNG BỘ PSA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2020-2025
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96