icon icon

Chi bộ Đội xe Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015

Ngày 25/8/2012, Chi bộ Đội xe Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2015. Thay mặt đảng uỷ Công ty, đồng chí Nguyễn Phúc Hậu, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Về hoạt hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012, Đại hội chi bộ đã thống nhất đánh giá: Chi bộ Đảng đã chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của đội xe, từ công tác kiện toàn tổ chức đến việc phát động phong trào bảo quản, giữ xe an toàn sạch đẹp, xây dựng Nội qui, Qui chế bảo dưỡng sửa chữa duy tu phương tiện. Xây dựng thái độ tác phong công tác văn minh lịch sự khi giao tiếp với khách hàng. Chi bộ đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đội xe Hà Nội trong các năm 2010 và 2011, đưa đón an toàn hàng vạn lượt CBNV cơ quan Tập đoàn. Làm tốt công tác phát triển đảng và giáo dục chính trị tư tưởng cho CBNV, nhất là đối với tổ chức Đoàn Thanh niên. Đại hội cũng chỉ rõ nguyên nhân những yếu kém tồn tại trong hoạt động của Chi bộ.

010

Đồng chí Trịnh Quốc Huy trình bày báo cáo tổng kết

Trên cơ sở rút kinh nghiệm những tồn tại của nhiệm kỳ 2010-2012, Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 và bầu ban Chi uỷ mới gồm ba người, đồng chí Trịnh Quốc Huy – Bí thư chi bộ, Nguyễn Ngọc Hùng – Phó bí thư, Vũ Anh Xuân – Chi uỷ viên

011

Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu Tặng hoa chúc mừng các đồng chí
được bầu vào Ban chi uỷ chi bộ Đội xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2012-2015.

Bùi Văn Giao

Share on Facebook

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96