icon icon

Chương trình đào tạo đội ngũ năm 2017

Đầu tháng 11 năm 2017, Công ty PSA đã tổ chức chương trình đào tạo đội ngũ cho CBNV các đơn vị thuộc Công ty.

Thông qua các hoạt động nhóm, CBNV trong Công ty đã được đào tạo về tính kỷ luật, sự phối hợp giữa các thành viên, tinh thần trách nhiệm với tập thể và ý chí của người lao động PSA luôn khắc phục khó khăn, hướng về phía trước để phát triển và phát triển bền vững.

Khóa đào tạo cũng là dịp để CBNV các đơn vị giao lưu, tạo sự gắn kết nhằm duy trì hiệu quả trong lao động và phát huy truyền thống đoàn kết của tập thể PSA.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96