icon icon

Hội nghị Người lao động năm 2018

Ngày 11/01/2019, tại tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Hà Nội, Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Petrosetco Phùng Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 của Công ty; Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công đoàn Công ty; Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019. Trong năm 2018, tập thể CBNV Công ty đã nỗ lực không ngừng, duy trì tốt công tác quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ tại các công trình cũ, lại vừa mở rộng quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ suất ăn cho các công trình, dự án mới.

Bằng trách nhiệm của người lao động và mong muốn hoạt động của Công ty ngày càng tốt hơn, đại diện người lao động tại các đơn vị đã chia sẻ tại Hội nghị những kinh nghiệm làm việc để các đơn vị khác trong toàn Công ty cùng tham khảo và đề xuất những ý tưởng trong công việc để góp phần nâng cao hiệu quả/chất lượng công việc của Công ty. Đây cũng là những nội dung được duy trì nhiều năm nay tại Hội nghị và luôn được Ban Lãnh đạo Công ty khuyến khích.

Một số hình ảnh của Hội nghị Người lao động:0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96