icon icon

PETROSETCO vinh dự được cấp Chứng thư Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2012

PETROSETCO vinh dự được cấp Chứng thư Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp năm 2012

Trên cơ sở tư vấn của Công ty kiểm toán độc lập quốc gia Việt Nam, thành viên Tập đoàn Kiểm toán quốc tế – EURA AUDIT INTERNATIONAL, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) đã được Trung tâm khoa học Thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp – CRC cấp “CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH TÍN NHIỆM” năm 2012. Đây là chứng nhận có uy tín nhằm góp phần khẳng định vị thế, nâng cao khả năng cạnh tranh và là căn cứ tin cậy về năng lực của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2012 phải là những doanh nghiệp phát triển tốt, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước, có uy tín cao trong xã hội.

041

Đây là năm thứ 2 liên tiếp PETROSETCO nhận được vinh dự này. PETROSETCO được đánh giá cao thông qua các chỉ tiêu do Trung tâm khoa học Thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp thẩm định như: Quản trị rủi ro trong kinh doanh, năng lực lãnh đạo và quản lý, phát triển thương hiệu và uy tín của sản phẩm-dịch vụ, phát triển bền vững doanh nghiệp, chính sách về nguồn nhân lực, trách nhiệm với xã hội,…Qua đó, PETROSETCO lại một lần nữa khẳng định tính minh bạch trong quản lý doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp (Enterprise Credit Rating Appraise Science Center, viết tắt là CRC) là đơn vị sự nghiệp khoa học cấp trung ương, là một tổ chức Khoa học và công nghệ với hoạt động chính là Thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp. Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp sử dụng công nghệ thẩm định được Quốc tế chấp nhận rộng rãi. Các hoạt động này nhằm nâng cao uy tín cho các doanh nghiệp khi được thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, góp phần công khai, minh bạch thông tin.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96