icon icon

Thủ tục tách ban quản trị nhà chung cư khỏi cụm chung cư

Chào luật sư, hiện tại các cư dân trong tòa nhà tôi muốn tách ban quản trị khỏi cụm chung cư. Luật sư cho biết có thực hiện được không? Thủ tục như nào? Cảm ơn luật sư

Trả lời:
Căn cứ Khoản 2, Điều 21, Thông tư số 02/2016/TT-BXD Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định:

“Trường hợp đại diện các chủ sở hữu căn hộ của tòa nhà trong cụm nhà chung cư có nhu cầu tách khỏi cụm nhà này để thành lập Ban quản trị của tòa nhà riêng thì phải tổ chức hội nghị của tòa nhà để lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư; nếu có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà này đồng ý (thông qua biên bản đề nghị tập thể) thì thành viên Ban quản trị là đại diện của tòa nhà này gửi biên bản đề nghị tập thể đến Ban quản trị cụm nhà chung cư.

Sau khi gửi biên bản đề nghị cho Ban quản trị cụm nhà chung cư biết, các chủ sở hữu của tòa nhà đề nghị tách khỏi cụm thống nhất cử ban tổ chức lâm thời để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 13 của Quy chế này; việc bầu, xác định thành phần, số lượng và mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại Mục này. Đại diện của tòa nhà đang là thành viên Ban quản trị cụm nhà chung cư sẽ không được công nhận là thành viên Ban quản trị của cụm nhà này sau khi Ban quản trị tòa nhà chung cư được thành lập”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, bản quản trị tòa nhà được phép tách ra khỏi ban quản trị của cụm chung cư. Đầu tiên phải lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư, thông qua biên bản có ít nhất 50% chủ sở hữu đồng ý tách ra. Sau đó, đại diện tòa nhà là thành viên ban quản trị cụm gửi lên ban quan trị cum nhà chung cư. Sau đó, đại diện ban quản trị tòa nhà là thành viên ban quản trị cụm chung cư tiến hành họp hội nghị chung cư lần đầu để tiến hành bầu ban quản trị cho tòa nhà.

bds.tinnhanhchungkhoan.vn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96