icon icon

Việt Nam với chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia

Thương hiệu Quốc gia không thể thiếu trong nỗ lực nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Với mục tiêu này, ngay từ khi thành lập doanh nghiệp, PSA đã nỗ lực xây dựng thương hiệu dựa trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp, trong đó có tính kỷ luật, tự giác, tuân thủ qui trình, tạo chất lượng dịch vụ cao, duy trì ổn định chất lượng, tạo dựng uy tín cho doanh nghiệp. Đến nay, PSA là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản 2 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia – Đây là vinh dự đối với PSA và khẳng định dịch vụ của PSA cung cấp tới khách hàng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96