icon icon

Chủ sở hữu diện tích thương mại được tham gia quản trị nhà chung cư?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Quang Đạo (TPHCM) hỏi: Chủ sở hữu phần diện tích thương mại, văn phòng trong tòa nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp có quyền tham dự hội nghị nhà chung cư không? Có thể được bầu làm thành viên ban quản trị không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 102 của Luật Nhà ở 2014 thì hội nghị nhà chung cư là hội nghị của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nếu chủ sở hữu nhà chung cư không tham dự.

Theo quy định tại Khoản 13, Điều 3 Luật Nhà ở 2014, Khoản 7, Điều 3 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng thì chủ sở hữu nhà chung cư là chủ sở hữu căn hộ và chủ sở hữu diện tích khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư.

Điểm a, Khoản 3, Điều 102 của Luật Nhà ở quy định, hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên ban quản trị nhà chung cư.

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì chủ sở hữu phần diện tích thương mại, văn phòng trong tòa nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp có quyền tham gia hội nghị nhà chung cư. Việc bầu chủ sở hữu phần diện tích này làm thành viên ban quản trị sẽ do hội nghị nhà chung cư quyết định.

Việc quản lý vận hành nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp được thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Điều 3 của Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng.

Chinhphu.vn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96