icon icon

Hà Nội: Những dấu hiệu trái pháp luật trong việc quản lý, sử dụng quỹ bảo trì Chung cư Scitech Tower

Chi quỹ bảo trì không có kế hoạch, không hóa đơn tài chính (VAT)… có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Ban quản trị nhà chung Scitech Tower được cư dân phản ánh tới Kiemsat Online.

Như thông tin đã đưa, Ban quản trị (BQT) nhà chung cư Scitech Tower (ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố 12, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) bị tố cáo quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của BQT.

Đoàn kiểm tra giám sát của cư dân làm việc với Ban quản trị về kiểm tra, giám sát tài chính nhà chung cư Scitech Tower.
Đoàn kiểm tra giám sát của cư dân làm việc với Ban quản trị về kiểm tra, giám sát tài chính nhà chung cư Scitech Tower.

Bên cạnh đó, tại các buổi làm việc với đoàn kiểm tra giám sát của cư dân, BQT chỉ cung cấp được bảng kê tổng hợp thu chi quỹ bảo trì theo tháng và theo quý với nội dung được ghi là: “sổ kế toán quỹ bảo trì scitech tower…” (biên bản ngày 28/10/2021), ngoài ra BQT không mở sổ kế toán để quản lý và thu chi quỹ bảo trì; tất cả các khoản chi của BQT đều không có biên bản cuộc họp BQT về nội dung rút kinh phí bảo trì với đầy đủ chữ ký các thành viên BQT; các khoản chi từ quỹ bảo trì của năm 2021 của BQT đều không lấy ý kiến cư dân bằng hình thức lấy phiếu theo quy định của Quy chế tổ chức hoạt động của BQT nhà chung cư Scitech Tower; không thông qua Hội nghị nhà chung cư, không có ý kiến của thành viên BQT đại diện của Chủ đầu tư.Cụ thể, theo phản ánh, trong giai đoạn từ tháng 09/2020 đến hết tháng 10/2021 tổng số tiền BQT đã sử dụng từ Quỹ bảo trì là: 564.376.325 đồng. Qua các biên bản làm việc giữa đoàn kiểm tra giám sát của cư dân với BQT cho thấy, tất cả các khoản chi từ Quỹ bảo trì của BQT đều không chứng minh có Kế hoạch bảo trì được Hội nghị nhà chung cư thông qua (duy nhất BQT chỉ cung cấp được “Biên bản hội nghị nhà chung cư bất thường” ngày 26/09/2020 cho phép di dời đỉnh hóa vàng; tuy nhiên biên bản này chỉ có thư ký cuộc họp và Trưởng BQT ký).

Điển hình, khoản chi ngày 30/10/2020 thanh toán vật tư thay thế và bảo dưỡng phòng cháy chữa cháy năm 2020 trị giá 84.170.000 đồng, có hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng… tuy nhiên, không có hóa đơn tài chính VAT; khoản chỉ ngày 09/07/2021 thanh toán tiền vật tư nhân công cải tạo xây dựng mới bể tách mỡ chung cư Scitech Tower trị giá 49.084.130 đồng, có giấy đề nghị thanh toán, biên bản nghiệm thu… nhưng không có Biên bản làm việc với kỹ thuật của Chủ đầu tư, không có bản dự toán, không có thiết kế, không có chào giá cạnh tranh; không có hóa đơn tài chính VAT; khoản chi ngày 26/08/2021 thanh toán tiền hút bể phốt chung cư Scitech Tower trị giá 40.772.000 đồng có hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh tế, đề nghị thanh toán, biên bản nghiệm thu, ủy nhiệm chi. Tuy nhiên, cũng không có hóa đơn tài chính VAT…

Ban quản trị nhà chung cư Scitech Tower (ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố 12, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) bị cư dân tố cáo quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.
Ban quản trị nhà chung cư Scitech Tower (ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố 12, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) bị cư dân tố cáo quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Pháp luật về nhà ở đã quy định về việc bảo trì nhà chung cư phải tuân theo nguyên tắc và phải có kế hoạch bảo trì hàng năm. Cụ thể, theo quy định tại khoản 3, Điều 32 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016 TT-BXD thì nguyên tắc bảo trì nhà chung cư được quy định như sau: “Việc bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp nhưng không phân chia riêng biệt được phần sở hữu chung của khu căn hộ và khu văn phòng, dịch vụ, thương mại được thực hiện theo kế hoạch bảo trì do hội nghị nhà chung cư thông qua và theo quy trình bảo trì tòa nhà, quy trình bảo trì thiết bị đã được lập theo quy định của Quy chế này”.Trả lời nội dung liên quan đến công tác chi quỹ bảo trì tại các buổi làm việc với đoàn kiểm tra giám sát của cư dân, ông Trưởng BQT cho biết “Tất cả các mục chi đều không lấy hóa đơn VAT, chỉ có phiếu chi…” (tại biên bản làm việc ngày 26/10/2021).

Đồng thời, việc sử dụng kinh phí bảo trì phải tuân thủ theo Điều 37 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định: “Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư nào chỉ được dùng để bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà đó. Ban quản trị nhà chung cư chỉ được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư vào việc bảo trì các hạng mục quy định tại Điều 34 của Quy chế này…

… Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải theo đúng quy định của Quy chế này và phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định để theo dõi, quản lý”.

Quy chế tổ chức hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư Scitech Tower ngày 01/07/2020 quy định cụ thể việc Ban quản trị được chi như sau: Dưới 5 triệu đồng/lần: Ban quản trị được phép duyệt chi không cần xin ý kiến cư dân nhưng không quá 10 lần trong một năm. Trường hợp quá số lần nêu trên phải thông qua ý kiến Trưởng tầng; từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/lần: Thuyết minh khoản mục chi để xin ý kiến thông qua các Trưởng tầng; trên 10 triệu đồng/lần: phải xin ý kiến cư dân bằng hình thức lấy phiếu.

Trước phản ánh của cư dân nhà chung cư Scitech Tower về việc BQT nhà chung cư Scitech Tower sử dụng Quỹ bảo trì để chi rất nhiều hạng mục và khoản chi có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng quỹ bảo trì; kế toán thuế và tài chính và Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xác minh, làm rõ và xử lý những vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong các bài viết tiếp theo!

Để tăng cường công tác quản lý, xử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý việc sử dụng kinh phí bảo trì; chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì; cưỡng chế chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư…

Mới đây, ngày 27/10/2021, UBND thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo tại Văn bản số 3734/UBND-SXD thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng thanh tra chuyên ngành về nhà ở trên địa bàn thành phố, trong đó tăng cường thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì các nhà chung cư. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tội phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì thì chuyển Cơ quan điều tra theo quy định…

Công an thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó chú trọng đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư… 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96