icon icon

Hà Nội: Yêu cầu chấm dứt kinh doanh tại căn hộ chung cư

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh tại căn hộ chung cư.

 

Nhằm đảm bảo các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh tuân thủ, thực hiện đúng quy định của Luật nhà ở năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015), mới đây Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

 

Theo quy định tại khoản 7, Điều 80, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 10/12/2015) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở về xử lý chuyển tiếp đối với việc phát triển và quản lý nhà ở: Nếu trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

cc8Doanh nghiệp đã đặt trụ sở chính tại các căn hộ trong nhà chung cư phải
thực hiện đăng ký thay đổi trụ sở chính sang địa điểm khác

 

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; nếu quá thời hạn quy định thì tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

 

Để đảm bảo các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh tuân thủ, thực hiện đúng quy định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội không thực hiện việc đăng ký đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư.

 

Trường hợp hộ kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp đã đặt trụ sở chi nhánh hoặc trụ sở chính, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư phải thực hiện đăng ký thay đổi trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư theo thủ tục quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp theo thẩm quyền.

 

Được biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Theo batdongsan.com.vn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96