icon icon

Hướng dẫn quy định liên quan đến chi phí trông giữ xe tại các chung cư

Sau khi nhận được Văn bản số 135/UBND-KT ngày 10/01/2019 của UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn quy định liên quan đến chi phí trông giữ xe tại các chung cư trên địa bàn thành phố, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời gửi UBND TP Hồ Chí Minh.

Theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở hiện hành và các văn bản hướng dẫn không quy định về chi phí trông giữ xe tại nhà chung cư. Chi phí trông giữ xe nói chung, chi phí trông giữ xe nhà chung cư nói riêng được thực hiện theo các quy định của Luật giá năm 2012, Luật phí và lệ phí năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 106 của Luật Nhà ở 2014 thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm chi phí trông giữ xe. Trường hợp Ban quản trị đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường để giải quyết theo quy định tại Điều 14 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng.

baoxaydung.com.vn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96