icon icon

Quy định mới về dịch vụ đào tạo quản lý, vận hành nhà chung cư

Nhằm tháo gỡ những bất cập trong kinh doanh dịch vụ đào tạo quản lý, vận hành nhà chung cư, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2016/NĐ-CP với nhiều quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
Quy định mới về dịch vụ đào tạo quản lý, vận hành nhà chung cư

5 điều kiện cụ thể

Nghị định quy định điều kiện cho tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Cụ thể, các tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học hoặc đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật.

Có cơ sở vật chất, phòng học bảo đảm đủ chỗ ngồi cho học viên và có địa điểm để học viên thực hành về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành.

Có tối thiểu 40% số giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn (có đóng bảo hiểm) trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Được Bộ Xây dựng hoặc các cơ quan được Bộ Xây dựng ủy quyền công nhận đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Đào tạo nghề môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản

Nghị định đồng thời quy định các điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học hoặc đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ sở vật chất, phòng học cần bảo đảm đủ chỗ ngồi cho học viên và có địa điểm để học viên thực hành về kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành và phải đáp ứng tối thiểu 30% số giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn (có đóng bảo hiểm) trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Nghị định cũng nêu rõ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận cơ sở đào tạo, số lượng và yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư.

Quy định cụ thể về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy định số lượng và yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền các cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản…

Các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản đánh giá, với các quy định cụ thể tại Nghị định số 79/2016/NĐ-CP sẽ kịp thời chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong kinh doanh dịch vụ đào tạo quản lý, vận hành nhà chung cư đã từng xảy ra khá nhiều từ trước đến nay. Nghị định cũng góp phần tích cực thúc đẩy công tác đào tạo đội ngũ, nguồn nhân lực hành nghề trong lĩnh vực môi giới bất động sản; quản lý, vận hành nhà chung cư thật sự có năng lực, trình độ kiến thức, không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa của các học viên, sinh viên theo ngành nghề được đào tạo.

Theo GD&TĐ 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96