icon icon

Điều kiện, thủ tục đăng ký quản lý tòa nhà chung cư

Điều kiện, thủ tục đăng ký quản lý tòa nhà chung cư đều được quy định rõ trong một số văn bản pháp luật hiện hành hiện nay của nước ta. Để tìm hiểu kỹ hơn mời các bạn hãy cùng đọc bài viết dưới đây.

thủ tục đăng ký quản lý tòa nhà chung cư

Điều kiện đăng ký quản lý tòa nhà chung cư

Điều kiện để trở thành đơn vị quản lý tòa nhà chung cư được quy định trong Khoản 2 Điều 105 Luật nhà ở 2014 như sau:

  1. a) Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư;
  2. b) Phải có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường.
  3. c) Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có chứng chỉ vận hành tòa nhà chứng minh đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thủ tục đăng ký quản lý tòa nhà chung cư

Thủ tục đăng ký quản lý tòa nhà chung cư

Khi đã đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành đơn vị quản lý nhà ở chung cư, tòa nhà, đơn vị cần chuẩn bị hồ sơ để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Hồ sơ cần chuẩn bị được quy định tại Điều 28 Thông tư 02/2016/TT-BXD gồm:

  • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh có chức năng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
  • Bản sao có chứng thực quyết định thành lập các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này và danh sách cán bộ của các phòng, bộ phận này;
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư của các thành viên Ban giám đốc, các trưởng, phó phòng, bộ phận và các trưởng, phó ca kỹ thuật, nghiệp vụ của đơn vị.

Sau khi đã hoàn tất hồ sơ thì đơn vị đăng ký tiến hàng hoàn tất thủ tục đăng ký quản lý tòa nhà chung cư theo các bước sau:

  1. Gửi hồ sơ đã chuẩn bị đến Bộ Xây dựng (thường trực là Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản) để được xem xét, thông báo đủ điều kiện quản lý vận hành và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng.
  2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này, Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm xem xét, kiểm tra; trường hợp đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải có văn bản thông báo đủ điều kiện được quản lý vận hành nhà chung cư cho đơn vị gửi hồ sơ biết, Văn bản thông báo được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng để làm cơ sở cho hội nghị nhà chung cư tham khảo, quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành.

Trường hợp cơ quan đăng tải thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức kiểm tra, thanh tra mà phát hiện đơn vị quản lý vận hành đã chấm dứt hoạt động hoặc đã giải thể, phá sản hoặc không còn đủ điều kiện để quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định thì đơn vị đó bị xóa thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nơi đã đăng tải thông tin.

Trên đây là những quy định chung về điều kiện, thủ tục đăng ký quản lý tòa nhà chung cư quan trọng cần nắm rõ. Các bạn nên lưu lại và sử dụng khi cần để giảm thiểu tối đa những sai sót nhé!

Xem thêm: Những khó khăn thường gặp trong quản lý vận hành nhà chung cư

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan
0911.033.777
icons8-exercise-96